Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Wands – Deviant Moon Tarot

Lá Bài Two of Wands – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá Two of Wands - Deviant Moon Tarot 4

Người nông dân bắt đầu gieo trồng trên cánh đồng. Ông ta tận dụng sức mạnh của hai cây gậy và hợp hai nguồn năng lượng đó thành một. Với dụng cụ lạ mắt và đầy sáng tạo này, ông có thể đào các hố đầu tiên dễ dàng.

Nghĩa xuôi: Sử dụng sức mạnh sáng tạo. Kết hợp ý tưởng. Tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Làm việc cùng nhau vì mục tiêu chung. Hợp nhất các nguồn lực.

Nghĩa ngược: Không thể suy nghĩ sáng tạo. Phân tán sự tập trung. Chia lìa. Rối loạn chức năng.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button