Tarot Tổng Hợp

Lá V. The Hierophant – Cat’s Eye Tarot

V. The Hierophant

Lá V. The Hierophant - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Giáo dục, hệ thống niềm tin, tiếp nhận, nhận dạng nhóm.

Khi chú mèo này muốn được lắng nghe, chú mèo sẽ bước lên và lên tiếng. Chú mèo được tôn trọng bởi tất cả mọi người trong ngôi nhà, cả với mèo lẫn với người. Loài mèo không có những trật tự xã hội cứng rắn, nhưng chúng có những mối quan hệ xã hội phức tạp với những mật mã của những hành vi chấp nhận được. Các nghi thức xã giao của loài mèo phải được học. Những con mèo lớn lên một mình không được nhận sự giáo dục từ những con mèo khác thường không biết tạo dựng những mối quan hệ xã hội trong cuộc sống.

Trong một trải bài: Khi lá này xuất hiện, một vài khía cạnh của nhận dạng nhóm hay vai trò của bạn trong cộng đồng cần được xem xét lại. Lá Hierophant có thể đại diện cho những thông tin chỉ dẫn cách cư xử phù hợp trong xã hội.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button