Tarot Tổng Hợp

Lá VI. The Lovers – Deviant Moon Tarot

Lá Bài VI – The Lovers – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá VI. The Lovers - Deviant Moon Tarot 2

Hai người tình kìm giữ nhau trong một cái ôm đầy đam mê, một hồ sa mạc ôm trọn lấy họ 다운로드. Mặt trăng chiếu thứ ánh sáng thôi miên mê muội vào họ. Một con rắn phóng nọc độc vào họ.

Nghĩa xuôi: Tình yêu 다운로드. Lòng đam mê. Lãng mạn. Hòa hợp. Tương phùng.

Nghĩa ngược: Chia lìa 다운로드. Cách xa. Xung đột.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close