Tarot Tổng Hợp

Lá VII. The Chariot – Black Cats Tarot

VII. The Chariot

Ý nghĩa lá VII. The Chariot trong bộ Black Cats Tarot

Khi cưỡi những chú ngựa hoang dã, không thể nào biết được chúng sẽ đưa chúng ta tới đâu. Rời xa con đường chính mang tới năng lượng và hứng thú, nhưng để tránh một cú ngã đau, chúng ta phải biết chính xác chúng ta đang đi tới đâu.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button