Tarot Tổng Hợp

Lá VIII. Justice – Deviant Moon Tarot

Lá Bài VIII – Justice – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá VIII. Justice - Deviant Moon Tarot 2

Vị thẩm phán vĩ đại giữ cân bằng hai thanh kiếm khi kiểm soát thành phố 시스코 펌웨어 다운로드. Hành động này mặc dù trông qua có vẻ khá là công bằng, nhưng sự sụp đổ vẫn thường xảy ra từ những mối ghép của một xã hội công bằng lý tưởng 귓방망이.

Nghĩa xuôi: Sự cân bằng 다운로드. Cá tính mạnh. Công bằng.

Nghĩa ngược: Lạm dụng 다운로드. Theo bè phái. Thiên vị.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close