Tarot Tổng Hợp

Lá XI. Justice – Cat’s Eye Tarot

XI. Justice

Lá XI. Justice - Cat's Eye Tarot

Từ khóa: Công lý, trách nhiệm, quyết định, nguyên nhân và kết quả.

Khi màn đêm buông xuống, chú mèo xám phương Đông này đang trở về nhà từ một thế giới có trật tự và dễ đoán. Thước đo công lý phản chiếu trên đỉnh của giá sách là sự nhắc nhở về sự cần thiết của cân bằng. Với chú mèo này, sự cân bằng giữa tự do và sự thoải mái chỉ đòi hỏi chú mèo sống theo luật lệ của ngôi nhà.

Trong một trải bài: Justice là một lá bài thẳng thắn. Nó không cho phép bạn trốn tránh hiện thực đơn giản rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì bạn đã làm. Nếu bạn đang không ở nơi mà mình muốn, bạn sẽ làm gì? Cuộc sống trao cho bạn những cơ hội và cả những thử thách. Bạn phải quyết định mình sẽ làm gì khi một trong hai thứ đó xuất hiện.

Sách Cat’s Eye Tarot – Debra Givin

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Cat’s Eye Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button