Tarot Tổng Hợp

Lá XII. The Hanged Man – Revelation Tarot

XII. The Hanged Man

Hanged Man

Anh lấy đi thời gian khỏi cuộc sống. Anh kiên nhẫn chờ đợi khi anh hi sinh điều gì đó trong quá trình.

Chú ý: Lá bài này được đọc từ dưới lên. Với vị trị thẳng đứng, người đàn ông trong sắc xanh lá nên ở nửa dưới của lá bài.