Tarot Tổng Hợp

Lá XIII. Death – Black Cats Tarot

XIII. Death

Ý nghĩa lá XIII. Death trong bộ Black Cats Tarot

Lá bài này tượng trưng cho cái chết của quá khứ và của những thói quen và quan hệ xưa; do đó nó nói với chúng ta về sự đổi mới. Cần phải vứt bỏ mọi thứ ta không cần nữa. Hãy giải phóng bản thân khỏi những tình huống “giết chết” và những người không muốn chết, kể cả khi bây giờ họ không cảm nhận thấy.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button