Tarot Tổng Hợp

Lá XIV. Temperance – Black Cats Tarot

XIV. Temperance

Ý nghĩa lá XIV. Temperance trong bộ Black Cats Tarot

Bình tĩnh, sự nhẹ nhàng và hài hòa được tượng trưng bởi sự chừng mực. Sự điều độ mang đến sự thanh thản. Những thời kỳ của thanh bình và nghỉ ngơi là cần thiết để củng cố và thanh lọc bản thân, nhưng chúng không thể tồn tại mãi mãi được.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button