Tarot Tổng Hợp

Lá XVIII. The Moon – Deviant Moon Tarot

Lá Bài XVIII – The Moon – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá XVIII. The Moon - Deviant Moon Tarot 2

Ánh trăng tà chiếu tia sáng mạnh mẽ bao trùm thành phố 다운로드. Thứ ánh sáng ảo diệu ấy kiểm soát cư dân thành phố tựa hồ một người điều khiển con rối vậy.

Nghĩa xuôi: Tẩy não 다운로드. Ảnh hưởng xấu. Trò lừa. Ảo giác. Kiểm soát trong vô thức.

Nghĩa ngược: Tránh né sự thật 다운로드. Áp lực xa lạ. Suy nghĩ ảo tưởng. Lời nói dối và nỗi tuyệt vọng.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close