Tarot Tổng Hợp

Lá XVIII. The Moon – Nicoletta Ceccoli Tarot

XVIII. The Moon

Lá XVIII. The Moon - Nicoletta Ceccoli Tarot

Có rất nhiều bí ẩn trong chiều sâu của tiềm thức. Hãy chú ý đến những giấc mơ và thế giới tưởng tượng của bạn.

Từ khóa: Giấc mơ, thế giới của ban đêm, thần bí

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button