Tarot Tổng Hợp

Lá XX. Judgement – Sun and Moon Tarot

XX – The Aeon – Judgement

194_20

Liên kết với Pluto (Diêm Vương Tinh). Gắn liền với lẽ thường, khả năng thấu hiểu và tha thứ. Quan điểm phân kỳ đã đưa ra nhận thức mới mở rộng ảnh hưởng của nó. Sự phục sinh này đòi hỏi sự thay đổi phải được công nhận. Nó báo hiệu sự cải tiến, hoàn thiện, động lực và nguồn cảm hứng. Với sự loan báo đó, thiên thần kêu gọi một cách sống mới. Khi chúng ta nghe theo lời mời gọi này, mọi thứ thay đổi và nhận thức được đánh thức. Ký tự Hebrew Shin là biểu tượng của một chiếc răng, và tượng trưng cho lửa.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button