Tarot Tổng Hợp

Lá XXI. The World – Black Cats Tarot

XXI. The World

Ý nghĩa lá XXI. The World trong bộ Black Cats Tarot

Thế Giới tượng trưng cho sự kết thúc và sự bắt đầu của mọi thứ. Một chu kỳ vừa mới kết thúc và chúng ta đang sẵn sàng đến với chiều hướng mới, lòng cảm ơn mạnh mẽ hơn tới những kinh nghiệm đã có được, nhưng trong lúc đó cũng thanh lọc hành lý tâm hồn của ta.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button