Tarot Tổng Hợp

Lời giải của Tarot là quyết định chính xác?

Lời giải của Tarot là quyết định chính xác?

[Hỏi] Lời giải nghĩa của một lượt trải bài Tarot là mệnh lệnh?

[Đáp] Sai. Lời giải nghĩa của một lượt trải bài Tarot mang tính hướng dẫn và định hướng, không phải là một mệnh lệnh. Tương lai, giải pháp tất cả nằm trong tầm tay bạn, và Tarot là một phương thức giúp bạn định hướng được một trong những phương thức đúng đắn nhất và hợp lý nhất với tình trạng thực tế của bản thân, để giải quyết được vấn đề đang mắc phải. Bạn có thể chọn một phương án khác với phương án mà lượt trải bài đã đề xuất, và hỏi một câu hỏi mới đại loại rằng nếu bạn chọn con đường đó thì bạn nên làm gì để nó thành công… Đây là điểm khác biệt cơ bản của giải bài Tarot so với các loại hình bói toán khác, vì lời giải bài đôi khi đã nằm sẵn trong tâm trí của bạn rồi, và nhiệm vụ của reader chỉ là “lấy ra” và “vẽ lại” định hướng đó cho bạn mà thôi. Tarot sẽ không đưa ra những giải pháp phi thực tế, những định hướng trên mây, và những mệnh lệnh vô căn cứ.

Kiến Thức Hỏi Đáp Tarot

Related Articles

Back to top button