Tarot Tổng Hợp

Qabalah – Những Lối Đi “Bí Mật”

Qabalah – Những Lối Đi “Bí Mật”

Ý tưởng về những Lối Đi ‘bí mật’, hoặc ‘giấu kín’ đã được giới thiệu (hay ít nhất là phổ biến) bởi Paul Case 샌드박스 대격돌 다운로드. Không có một bằng chứng nào về việc hội Mình Minh Vàng trình bày khái quát về bất kì Lối Đi nào khác ngoài ba mươi hai cái truyền thống 다운로드. Thông thường, những Lối Đi Bí Mật chẳng có gì hơn ngoài việc mỗi Sephira với Sephira khác (hình 8), ám chỉ về khả năng di chuyển trực tiếp từ bất kì dạng nào của ý thức đến cái khác 다운로드. Thuyết này là một sự làm nhẹ đi ý tưởng ẩn bên trong biểu đồ Cây Sự Sống thông thường, rằng chúng ta phải vượt qua một Sephira trước khi đọ sức với một cái khác 다운로드.

Qabalah - Những Lối Đi "Bí Mật" 2

Hình 8 다운로드. Những Lối Đi này kết nối từng Sephira với những mỗi cái khác. Tiphareth có một Lối Đi truyền thống đến từng Sephira ngoài trừ Malkuth 흡혈귀의 연애방법 다운로드.
A) Những Lối Đi “Bí Mật” trên Cây Sự Sống.

B) Sao Sáu Cánh Unicursal bắt nguồn từ Cây Sự Sống javascript zip 파일.

Khái niệm về những Lối Đi Bí Mật chắc chắn mở rộng những khả năng của Cây 다운로드. Nó cho phép chúng ta thấy được vài mối liên hệ mơ hồ khác, ví như sự xuất phát của Sao Sáu Cánh Unicursal trên bản thân Cây 유튜브 4k 동영상 다운로드. Hình ảnh này lần đầu tiên được công bố bởi Aleister Crowley, đã thể hiện nó bằng cách này. Ở Cây Sự Sống vẽ bởi Crowley, công bố vào năm 1955 trong quyển 777, chúng tôi tìm ra rằng Crowley chỉ ra tất cả các con đường cộng thêm giữa các Sephiroth là cần thiết để tạo nên hình dạng đó 테라리아 다운로드.


Nguồn: The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Dịch: Trần Xuân Thiên

Tarot.vn Chủ Đề Cảm Nhận Cảm Quan Về Tarot

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close