Tarot Tổng Hợp

Seven of Wands – Animism Tarot

Seven of Wands – The Hedgehog – Nhím

ж7

Hãy thạn trọng, hỡi những kẻ du hành: con đường phía trước thật tối tăm và gian nan. Sẽ tồn tại sự nghi ngờ và nỗi sợ hãi, nhưng không có gì phải bỏ chạy cả. Đã đến lúc đối mắt với nghi ngờ và vượt qua những nỗi sợ ấy. Hãy vùng lên. Hãy tìm sức mạnh tiềm tàng của mình, đứng dậy và chiến đấu cho đức tin của mình. Hãy tin. Hãy sẵn sàng. Chiến thắng vinh quan sẽ tới.

The Hedgehog: sự tự tin, lòng can đảm, sự thông minh, giải quyết, đam mê, sự bảo vệ.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button