Tarot Tổng Hợp

Strength – Animism Tarot

Strength – The Lion and Carminee Bee- ater – Sư tử và Chim trảu

8

Sự hung tợn và sự dịu dàng, tự do và sự kiểm soát, niềm đam mê và lòng trắc ẩn: Ở đây tồn tại sự cân bằng, một bên
cần đến sự tiếp xúc tinh tế, một bên lại giạn dĩ, nhưng chúng thấu hiểu nhau. Và sự cân bằng ấy đem lại yên bình. 

The Lion: Quyền lực, sự bảo vệ, long dũng cảm, sự kiên nhẫn, sự tinh khôn, niềm đam mê.

The Bee- eater: Sự đoàn kết, gia đình, sự thanh bình, sự giúp đỡ, sự thoải mái, sự cân bằng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button