Tarot Tổng Hợp

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2)

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2)

Có bốn mươi cách kết hợp khác nhau cho mỗi bộ ba từ bốn nguyên tố (giả sử rằng không có sự khác biệt giữa vị trí các lá bài). Chúng được liệt kê dưới đây, định rõ các nguyên tố để có thể thuận tiện sử dụng khi cần thiết.

Các nguyên tố là: F = Lửa, A = Khí, W = Nước, E = Đất

Một lá bài hay một bộ có thể Rất mạnh, Mạnh, Có thể xem là Mạnh, Trung tính, và Yếu.

1. Cả ba lá bài đều cùng một nguyên tố, dù tốt hay xấu.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 31

2. Hai lá bài cùng nguyên tố; một lá bài khác, cùng thuộc tính.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 32

3. Hai lá bài cùng nguyên tố; một lá bài khác, khác thuộc tính.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 33

4. Hai lá bài cùng nguyên tố; một lá bài khác, đối nghịch.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 34

5. Hai lá bài cánh có cùng nguyên tố, lá bài chính thì khác, cùng thuộc tính.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 35

6. Hai lá bài cánh có cùng nguyên tố, lá bài chính thì khác, khác thuộc tính.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 36

7. Hai lá bài cánh có cùng nguyên tố, lá bài chính thì khác, đối nghịch.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 37

8. Cả ba lá bài đều có nguyên tố khác nhau, dù tốt hay xấu.

Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 38 Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 39 Sự Tương Tác Nguyên Tố Trong Trải Bài (P2) 40

21 Ways To Read A Tarot Card.

Tarot.vn Chủ Đề Cảm Nhận Cảm Quan Về Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button