Tarot Tổng Hợp

Tarot Illuminati – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Tarot Illuminati

 

Kiệt tác Tarot Illuminati được tạo bởi Erik Dunne, lần đầu tiên được phát hành đến cộng đồng tarot trong “bão tố” và ngỡ ngàng. Bộ bài hiện đã vươn lên top đầu và hầu như được nhất trí là một kiệt tác đứng ngang hàng với những bộ bài của Ciro Marchetti (Gilded Tarot, Legacy of the Divine Tarot) về chất lượng, sự tập trung vào chi tiết và màu sắc thể hiện trên lá bài một cách bắt mắt và dễ cảm nhận asio 드라이버 다운로드.

Bộ bài Tarot Illuminati gồm 78 lá được thiết kế không viền và mạ vàng cạnh bài 형태소 분석기 다운로드. Bộ bài đi kèm sách hướng dẫn được viết bởi học giả nổi tiếng Kim Huggens.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài 다운로드.

Bộ Ẩn Chính

0 - The Fool 1 - The Alchemist 2 - The High Priestess 3 - The Empress
0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
4 - The Emperor 5 - The Hierophant 6 - The Lovers 7 - The Chariot
4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
8 - Strength 9 - The Hermit 10 - The Wheel 11 - Justice
8 – Strength 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Justice
12 - The Hanged Man 13 - Death 14 - Temperance 15 - The Devil
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
16 - The Tower 17 - The Star 18 - The Moon 19 - The Sun
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
20 - Judgment 21 - The World    
 20 – Judgment 21 – The World    

Bộ Wands

Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Knight of Wands
9 of Wands 10 of Wands Princess of Wands Prince of Wands
Queen of Wands King of Wands    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Cups

Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Knight of Cups
9 of Cups 10 of Cups Princess of Cups Prince of Cups
Queen of Cups King of Cups    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Swords

Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
Ace of Swords  2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Knight of Swords
9 of Swords 10 of Swords Princess of Swords Prince of Swords
Queen of Swords King of Swords    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

Ace of Pentacles 1 2 of Pentacles 1 3 of Pentacles 1 4 of Pentacles 1
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
5 of Pentacles 1 6 of Pentacles 1 7 of Pentacles 8 of Pentacles 1
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
9 of Pentacles 1 10 of Pentacles 1 Princess of Pentacles 1 Knight of Pentacles
9 of Pentacles 10 of Pentacles Princess of Pentacles Prince of Pentacles
Queen of Pentacles 1 King of Pentacles 1    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bộ bài Tarot Illuminati – Erik Dunne và Kim Huggens

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại 다운로드. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close