Tarot Tổng Hợp

Temperance – Animism Tarot

XIV. Temperance – The Liger – Sư hổ

14

Các nguyên tố bị bẻ gãy bởi ý chí của nó, dịch chuyển dưới sự điều khiển của nó, tách ra rồi lại nhanh chóng hòa quyện lại một cách hoàn hảo. Temprance là sự thay đổi. Nó làm việc bằng dự tính và sự kiểm soát. Nó là sự chuyển biến và sự tiết chế, suy xét và sống động hóa với tính chính xác, sự tập trung, tạo nên sự hòa hợp và cân bằng.

The Liger: sự trôi chảy, quyền lực, sự tổn hợp, sự quan trọng, sự cân bằng, sự kiểm soát.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button