Tarot Tổng Hợp

Ten of Wands – Animism Tarot

Ten of Wands – The Bactrian Camel – Lạc đà hai bướu

ж10

Nó đã đi theo một chặng đường mà nó cho là vĩnh hằng trên nền đất rộng lớn mà chằn cỗi này, nhưng quãng đường ấy dường như là không thể, khả năng nó sẽ mất phần thắng. Nó cô đơn và kiệt quệ trên cùng với những gánh nặng vượt khả năng chịu đựng trên vai. Nhưng nó đã xác đinh, đã quyết chí đi tự mình đạt đến đích thì thôi.

The Camel: sự bền chí, sự kiên nhẫn, sự làm việc cực nhọc, sự kiêu ngạo, sự quan trọng, trọng tâm.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button