Tarot Tổng Hợp

Thần Thoại Hy Lạp – Các Thần Thuở Khai Thiên Lập Địa

Thần Thoại Hy Lạp – Các Thần Thuở Khai Thiên Lập Địa

 

Các thần thuở khai thiên lập địa

 • Chaos: Vực thẳm đen ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không bao la.
 • Gaia: Đất Mẹ của muôn loài, có bộ ngực mênh mang.
 • Érèbe: Chốn tối tăm vĩnh cửu
 • Nyx: Đêm tối mịt mù
 • Tartare: Địa ngục
 • Éros: Thần tình yêu 
 • Éther: Khí
 • Héméra: Ánh sáng trong trẻo (ánh sáng ban ngày)
 • Ouranous: Bầu trời sao nháp nhánh
 • Ouréa: Núi
 • Pontos: Biển

Thần Thoại Hy Lạp - Các Thần Thuở Khai Thiên Lập Địa 7

Trước khi có thế gian và các vị thần, lúc đó chỉ có Chaos (Tiếng Hy Lạp là Khaos, nghĩa là vực thẳm, sau này mang nghĩa hỗn độn, rối rắm). Nhà thơ Milton, người Anh, thế kỷ XVII đã có bài thơ diễn đạt lại quan niệm của người Hy Lạp cổ về khởi nguyên của thế gian và các vị thần bằng 2 câu thơ:

Thoạt đầu là Chaos một vực thẳm vô cùng.

Hung dữ như biển khơi, tối đen, lang thang, hoang dã.

Từ Chaos đã ra đời Gaia – Đất Mẹ muôn loài, có bộ ngực mênh mang. Chính Đất Mẹ – Gaia là nơi sinh cơ lập nghiệp bền vững đời đời của muôn vàng sinh linh, vạn vật. Chaos lại sinh ra Érèbe – Chốn tối tăm vĩnh cửu và Nyx – Đêm tối mịt mù. Từ Chaos lại ra đời Địa ngục – Tartare và Tình yêu – Éros. Eros là đứa con cuối cùng của Chaos, vô cùng xinh đẹp, lãnh sứ mạng làm cho thần thần, người người, cỏ cây hoa lá, muôn loài giao hòa gắn bó với nhau để tạo nên thế gian và cuộc sống vĩnh hằng bất diệt. 

Thần Thoại Hy Lạp - Các Thần Thuở Khai Thiên Lập Địa 8

Như vậy, Chaos đã sinh ra năm “người con”. Với “năm người con” này (ngày nay chúng ta gọi là nguyên lý) sẽ sinh sôi nảy nở ra con đàn cháu đống, nối dõi đời đời.

Érèbe lấy Nyx làm vợ, họ sinh được hai người con: anh là Khí – Éther bất diệt, em là Ánh sáng trong trẻo – Héméra, ngày ra đời từ ánh sáng này. Từ đó thế gian tràn ngập ánh sáng. Ngày và Đêm thay nhau ngự trị.

Đất mẹ Gaia có đứa con đầu lòng là Ouranos – Bầu trời sao nhấp nhánh. Nàng lại sinh ra Núi – Ouréa cao vút, sừng sững, nghênh ngang; Biển – Pontos mênh mông, khi hung dữ gầm thét, lúc hiền dịu rì rào. 

Những đứa con của Gaia ban đầu đều không cha, đối với thần thì điều ấy chẳng có gì đáng lạ.

Tổng hợp từ “Thần Thoại Hy Lạp – Nguyễn Văn Khỏa – NXB Văn Học”

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button