Tarot Tổng Hợp

Thẻ bài The Firey – Clow Cards

The Firey

Thẻ bài The Firey - Clow Cards

Tương ứng lá bài Tây: 4 Bích (4 ♠)

Từ khóa:

Niềm tin của bạn sẽ quyết định tất cả.

Thông điệp:

Với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, sẽ chẳng có khó khăn nào có thể làm bạn chùn bước, dù cho nó có thể đã đẩy bạn tới sự tuyệt vọng.

Cảnh báo:

Có lẽ bạn đang quá chủ quan và tự mãn đấy. Hãy tiết chế chúng, để người khác không dễ nổi nóng và ganh ghét với bạn.

Bài Clow Cards – CLAMP

Bảng tra cứu ý nghĩa 52 thẻ bài Clow Cards

Related Articles

Trả lời

Back to top button