Tarot Tổng Hợp

Thẻ bài The Time – Clow Cards

The Time

Thẻ bài The Time - Clow Cards

Tương ứng lá bài Tây: Bồi Cơ (J ♥)

Từ khóa:

Những kinh nghiệm sẽ tôi luyện bạn, khiến bạn trưởng thành và tự lập hơn bao giờ hết.

Thông điệp:

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.”
Ngày qua ngày, chúng ta luôn học hỏi và tiếp thu được không ít thì nhiều những kinh nghiệm và biến chúng thành nền tảng đối nhân xử thế, nền tảng để sống tốt hơn mỗi ngày. Đó không phải là chuyện “ một sớm một chiều” mà là cả một quá trình tôi luyện và học hỏi dài đăng đẳng. Vì thế hãy tôn trọng hiện tại, quý trọng những gì mình đã tiếp thu được, để có thể có tâm trạng và sức khỏe tốt nhất.

Cảnh báo:

Bạn dễ bất ngờ và lo lắng khi một sự việc nào đó, dù tốt dù xấu, bất ngờ xảy ra. Hãy nhớ rằng, sự việc nào xảy ra đều kèm một lời báo trước, một thông điệp, một lời cảnh báo ngầm. Vì thế, nếu có thể tinh ý nắm bắt lấy nó, bạn sẽ không bất ngờ và lo lắng khi bất cứ sự việc nào bất ngờ xảy ra cả.

Bài Clow Cards – CLAMP

Bảng tra cứu ý nghĩa 52 thẻ bài Clow Cards

Related Articles

Trả lời

Back to top button