Tarot Tổng Hợp

The Chariot – Animism Tarot

The Chariot: The Horse – Ngựa

7

Lắng nghe lấy tiếng phi ngựa, tiếng năng lương tinh khiết chạy đua qua những khóm cây, đâm xuyên qua đám hỗn
loạn. Nó là gió, dịch chuyển qua không gian và thời gian. Nó là sự đấu tranh để thắng một cuộc chiến, nó là con đường: con đường bạn đã đi qua và những chướng ngại vật phía trước. Nó là ý chí, quyết tâm tiến tới chiến thắng vinh quang.

The Horse: sự mạnh mẽ, sự điều khiển, strength, control, sự phục hồi, trực giác, sự xác định, chiến thắng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button