Tarot Tổng Hợp

The Hermit – Animism Tarot

The Hermit – The Red Panda – Gấu trúc đỏ

9

Trong hành trình của riêng nó, nó chìm đắm trong một cuộc quan sát tìm kiếm, tìm sự an ủi trong nỗi cô đơn, tránh
xa xã hội, văn hóa, trật tự, và phong tục thói quen. Có lẽ trong lúc lặng lẽ ẩn mình này, nó cuối cùng cũng sẽ tìm ra câu trả lời cho cuộc tìm kiếm của mình.

The Red Panda: Hòa bình, tri thức, sự trầm tư, nỗi cô đơn, sự thích nghi.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời