Tarot Tổng Hợp

The Hierophant – Animism Tarot

The Hierophant: The Stoat – Chồn

5

Nó là sự liên kế giữa các vương quốc, có khả năng mang các thế giời về chung một hòa tấu. Nó là một chiếc tàu màu mỡ tri thức và kẻ giữ trật tự và hòa bình. Hãy mở lòng ra, đã đến lúc cần lằng nghe thế giới của nó, học hỏi từ những thông điệp của nó, và liên hệ với thế giới.

The Stoat: sự tinh khiết, tập trung, sự thật, lòng trung thành, sự thấu hiểu, tri thức.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button