Tarot Tổng Hợp

The High Priestess – Animism Tarot

II. The High Priestess: The Striped Owl – Cú

2

Nó lấy năng lượng từ mặt trăng. Nó kết nối ý thức và sự vô thưc, nhìn thấy những thứ ít thấy. Nó là sự minh bạch và trí khôn tiềm ẩn sâu bên trong. Nó là ánh sáng nhoi lên từ bóng đen, ánh sáng chiếu vào bóng tối, vạch trần mọi thứ mà nó có thể.

The Owl: hồi sinh, tri thứ, bí mật, tầm nhìn xa, trực giác, cảm hứng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button