Tarot Tổng Hợp

The Magician – Animism Tarot

I. The Magician: The Coyote – Con Coyote

1

Thế giới dịch chuyển cùng nó như thể tự nó đang tạo ra các nguyên tố vậy. Nền đất rắn sống lại, lên và xuống theo từng bước chân của nó. Những ánh lửa sắp tàn thấp thoáng quanh nó, chiếu sáng cho con đường tối tăm trước mặt nó. Dòng nước mắt vây lấy nó, trung thành chảy bên nó. Ngọn gió uy lực cảm nhận được mọi thứ quanh nó, biết nó cần ở đâu và đến đó bằng cách nào. Nó là một tên lừa đảo – một nhà ảo thuật.

The Coyote: kĩ năng, xảo quyệt, quyền lực, bản năng, sự chuyển hóa, hành động.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button