Tarot Tổng Hợp

Tôi có được dùng lại bộ bài của người khác

Tôi có được dùng lại bộ bài của người khác

[Hỏi] Tôi không nên dùng lại bộ bài của người khác 다운로드?

[Đáp] Sai. Khi một người vì một lý do nào đó không còn muốn sử dụng bộ bài Tarot của mình nữa, không có nghĩa là bộ bài sẽ hoàn toàn bị lãng quên 다운로드. Nếu việc tìm mua một bộ bài Tarot hoàn toàn mới vượt quá khả năng của bạn, bạn vẫn có thể mua lại một bộ bài đã qua sử dụng của người khác 다운로드. Chỉ cần lưu ý đến nguồn gốc của bộ bài, nên hỏi kỹ người muốn nhượng lại về nơi họ đã mua bộ bài đó và chỉ sử dụng những bộ bài được bán ra từ những nơi uy tín; kiểm tra bộ bài, số lượng các lá bài… và chỉ mua lại khi bạn thật sự chắc chắn rằng bạn thấy ổn với tình trạng của bộ bài 그대에게 노래.

Kiến Thức Hỏi Đáp Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close