Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên

Trải bài này dựa trên câu tuyện cho trẻ em Alice ở xứ sở thần tiên , một tác phẩm hư cấu về thế giới thần tiên dường như đã trở thành biểu tượng 빅스 사슬. Trải bài sử dụng những khung cảnh và nhưng vật trong truyện để cho bạn một cái nhìn mới về cuộc sống của chính mình 다운로드.

Cách Trải Bài Tarot – Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên

Trải Bài Tarot - Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên 2

  1. Cái hang thỏ: Cuộc phiêu lưu nào đang kêu gọi tôi 다운로드?
  2. Hồ nước mắt: Điều gì làm tôi buồn 다운로드?
  3. Thỏ trắng: Tôi cần nhận thong điệp gì 다운로드?
  4. Alice thay đổi kích thước: Điều gì làm thay đổi cuộc sống của tôi 다운로드?
  5. Trò chơi đang diễn ra: Quy luật mới nào tôi cần học hỏi 다운로드?
  6. Mèo Cheshire: Ai là người dẫn đường cho linh hồn tôi 인스타그램 비공개 사진 다운로드?
  7. Người làm mũ điên: Sự điên rồ nào tôi cần loại bỏ khỏi cuộc sống của mình 다운로드?
  8. Nữ hoàng Đỏ: Tôi tự hành hạ bản thân mình như thế nào 깃허브 소스코드?
  9. Chị của Alice: Ai là người luôn an ủi tôi?
  10. Xứ sở thần tiên: Tôi có thể làm cuộc sống cả mình đặc biệt hơn bằng cách nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close