Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên

Trải bài này dựa trên câu tuyện cho trẻ em Alice ở xứ sở thần tiên , một tác phẩm hư cấu về thế giới thần tiên dường như đã trở thành biểu tượng. Trải bài sử dụng những khung cảnh và nhưng vật trong truyện để cho bạn một cái nhìn mới về cuộc sống của chính mình.

Cách Trải Bài Tarot – Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên

Trải Bài Tarot - Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên 4

  1. Cái hang thỏ: Cuộc phiêu lưu nào đang kêu gọi tôi?
  2. Hồ nước mắt: Điều gì làm tôi buồn?
  3. Thỏ trắng: Tôi cần nhận thong điệp gì?
  4. Alice thay đổi kích thước: Điều gì làm thay đổi cuộc sống của tôi?
  5. Trò chơi đang diễn ra: Quy luật mới nào tôi cần học hỏi?
  6. Mèo Cheshire: Ai là người dẫn đường cho linh hồn tôi?
  7. Người làm mũ điên: Sự điên rồ nào tôi cần loại bỏ khỏi cuộc sống của mình?
  8. Nữ hoàng Đỏ: Tôi tự hành hạ bản thân mình như thế nào?
  9. Chị của Alice: Ai là người luôn an ủi tôi?
  10. Xứ sở thần tiên: Tôi có thể làm cuộc sống cả mình đặc biệt hơn bằng cách nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button