Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Bầy Tuần Lộc của Ông Già Noel

Trải Bài Tarot – Bầy Tuần Lộc của Ông Già Noel

Dựa trên tên của tám con tuần lộc kéo xe cho ông già Noel, một trải bài cho các bạn giải trí trong dịp Giáng Sinh.

Chuẩn bị một tách chocolate nóng rồi hẵng trải bài nhé.(~‾▿‾)~

Trải Bài Tarot - Bầy Tuần Lộc của Ông Già Noel 4

1. Dasher: Điều gì làm bạn phấn khởi?

2. Dancer: Điều gì làm bạn sung sướng phát điên?

3. Prancer: Điều gì khiến bạn ngẩng cao đầu?

4. Vixen: Ai nghĩ bạn cực kỳ hấp dẫn?

5. Comet: Làm thế nào để bạn tỏa sáng?

6. Cupid: Ai yêu thương bạn?

7. Donner: Bạn nên hét lên điều gì khi đứng trên tầng thượng?

8. Blitzen: Điều gì giúp bạn nổi bật hơn?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button