Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Bộ Tứ Hiệp Sĩ

Trải Bài Tarot – Bộ Tứ Hiệp Sĩ

Trong bộ Hoàng Gia, Hiệp sĩ (Knight) là những người chiến binh trong tarot, mỗi người đại diện cho một hình mẫu riêng, tìm kiếm, theo đuổi, khám phá những khía cạnh nhất định trong cuộc sống 삼성 유심 다운로드.

Rút riêng 4 lá Knight và đặt ở trung tâm trải bài 왕후 심청 다운로드. Mỗi cặp lá úp xuống bên cạnh thể hiện phẩm chất của từng hiệp sĩ. Sau khi đọc câu hỏi, hãy lật lá bài tương ứng để tìm câu trả lời ncs 강의.

Trải Bài Tarot - Bộ Tứ Hiệp Sĩ 2

1 다운로드. Hướng theo niềm đam mê, thứ gì đang ở phía trước tôi?

2 다운로드. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

3 안시성 무료 다운로드. Hướng theo trái tim, thứ gì đang ở phía trước tôi?

4 다운로드. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

5 금사월. Hướng theo ý thức, thứ gì đang ở phía trước tôi?

6 왕좌의 게임 시즌8 다운로드. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

7 다운로드. Hướng theo sự hiếu kì, thứ gì đang ở phía trước tôi?

8. Điều bất ngờ gì đang chờ đợi tôi?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close