Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Bói Lá Trà

Trải Bài Tarot – Bói Lá Trà

Bói lá trà (có thể gọi là bói bã trà) đương nhiên phải dùng lá trà, loại được sấy khô để uống, không phải loại tươi mới hái từ trên cây đâu. Querent (người xem) sẽ uống nước trà và xoay cái cốc, reader (người bói) sẽ nhìn vào cốc, khám phá những hình tượng do bã trà tạo hình để dự đoán câu chuyện: có thể là các con chữ, hoặc số, hoặc các ký hiệu khác. Riêng trải bài này được tạo ra dựa trên các biểu tượng động vật trong bói lá trà.

Pha một tách trà ngon và trải bài theo mẫu sau.

Trải Bài Tarot - Bói Lá Trà 4

  1. Rắn: Vai trò của tình dục trong cuộc sống của bạn?
  2. Mèo: Vai trò của những điều kỳ diệu trong cuộc sống của bạn?
  3. Chó: Bạn thể hiện sự trung thành của bạn thế nào với những người bạn yêu thương?
  4. Chuột: Điều gì đang diễn ra mà bạn không hay biết?
  5. Ngựa: Tính chất công việc của bạn trong tháng tiếp theo sẽ như thế nào?
  6. Chim: Bài học đắt giá mà bạn cần học được?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button