Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Chữa Lành Trái Tim

Khi cảm thấy buồn phiền, tức giận hay sợ hãi, bạn rất dễ lạc vào cảm xúc và mất đi cái nhìn sáng suốt về vấn đề. Trải bài này sẽ xác định gốc rễ của cảm xúc, những dấu hiệu của nó, và cách để làm dịu nỗi đau.

Trải Bài Tarot – Chữa Lành Trái Tim

Trải Bài Tarot - Chữa Lành Trái Tim 4

  1. Gốc rễ: Nguồn gốc thực sự của nội đau.

2 – 3. Dấu hiệu: Những triệu chứng của nỗi đau.

  1. Yêu cầu: Những gì bạn cần để được bình yên.
  2. Hành động: Những điều cần làm để chữa lành trái tim.
  3. Kết quả: Nỗi đau sẽ giúp cho bạn thay đồi và phát triển. Đây là con người bạn sau khi trái tim đã được chữa lành.

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button