Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Chứng Hoang Tưởng

Trải Bài Tarot – Chứng Hoang Tưởng

Hơi bất lịch sự chút nhưng mình muốn hỏi bạn có đang cảm thấy “tưng tửng” không? Trải bài này không dành cho những người có bệnh lý thực sự; nó được dành cho những khi bạn bị một suy nghĩ tệ hại nào đó ám ảnh và ăn sâu vào ý thức của bản thân bạn, khiến bạn bị thuyết phục rằng điều đó sẽ thành hiện thực trong nay mai. Từng câu hỏi sẽ dẫn dắt bạn khỏi cơn ác mộng dai dẳng đó.

Trải Bài Tarot - Chứng Hoang Tưởng 4

1. Hiện trạng tình huống bạn đang mắc kẹt.

2. Vì sao việc này khiến bạn ám ảnh đến thế?

3. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra?

4. Bạn cần chế ngự điều gì để có được kết quả thực sự?

5. Việc gì bạn cần ghi nhớ trong đầu?

6. Bản chất thực sự của tình huống.

7. Thứ gì giúp bạn dừng những suy nghĩ như thế?

8. Ý nghĩ tích cực nào bạn cần chú ý?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button