Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Hai Mặt Đối Lập Trong Con Người

Trải Bài Tarot – Hai Mặt Đối Lập Trong Con Người

Trong những lá The High Priestess của bộ Rider-Waite Tarot hoặc một số bộ theo chuẩn Rider-Waite, hiện diện hai cột trụ ở hai bên Nữ tu sĩ. Trên đó được khắc hai kí tự B và J – viết tắt của Boaz và Jachin, hai cột trụ huyền thoại của đền thờ Vua Solomon. Hai kí tự này đã luôn được dùng để biểu trưng cho sự đối lập, trái ngược nhau trong ma pháp.

Xếp bài thành hình cột.

Trải Bài Tarot - Hai Mặt Đối Lập Trong Con Người 1

Jachin

1. Lửa – Niềm đam mê của tôi ở đâu?

2. Khí – Tôi suy nghĩ như thế nào?

3. Mặt Trời – Tôi làm gì?

Boaz

4. Nước – Trái tim của tôi ở đâu?

5. Đất – Tôi lớn lên như thế nào?

6. Mặt Trăng – Tôi thấy gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Close