Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Hai Nửa Trái Tim

Hãy sử dụng hai bộ bài khác nhau tượng trưng cho hai người đang yêu, rút từng là từ mỗi bộ tương ứng với mỗi vị trí và đặt chúng đối xứng với nhau.

Trải Bài Tarot – Hai Nửa Trái Tim

Trải Bài Tarot - Hai Nửa Trái Tim 4

  1. Bạn và vai trò của bạn trong mối quan hệ.
  2. Lý tưởng của mỗi người về mối quan hệ.
  3. Cái tôi mà mỗi người thể hiện trong mối quan hệ. Cách họ tự thu mình lại, không đặt hết tình cảm vào mối quan hệ.
  4. Điểm mạnh người ấy mang đến cho mối quan hệ.
  5. Điều mỗi người cần ở nhau nhất ngay lúc này.

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button