Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Kế Hoạch Mua Sắm

Bạn có dự định mua thứ gì đấy đắt tiền? Món đồ đó có cần thiết để bạn bỏ tiền ra mua? Trải bài này có thể giúp bạn dự liệu những quyết định liên quan đến tài chính, mua sắm.

Trải Bài Tarot – Kế Hoạch Mua Sắm

Hãy trải bài để đưa ra lựa chọn chi tiêu đúng đắn.

Trải Bài Tarot - Kế Hoạch Mua Sắm 4

  1. Bạn có thể mượn món đồ đó không?
  2. Bạn sẽ làm gì với nó?
  3. Bạn sẽ dùng nó trong bao lâu?
  4. Bạn có thật sự muốn mua nó không?
  5. Bạn có đủ khả năng chi trả nó không?

__________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button