Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá Bài Death

Trải Bài Tarot – Lá Bài Death

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Death bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Death và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Trải Bài Tarot - Lá Bài Death 4

1. Bộ xương: Điều gì chỉ là tạm thời?

2. Áo giáp: Điều gì bảo vệ tôi?

3. Chiến mã: Điều gì giúp tôi vận động?

4. Xác chết của vị vua: Điều gì bị lật đổ?

5. Đứa trẻ đang cầu nguyện: Ai đang lắng nghe?

6. Đức giám mục: Đạo lý và tôn giáo đóng vai trò gì trong cuộc sống của tôi?

7. Tháp đôi: Điều gì đã được xây dựng?

8. Mặt trời mọc: Khởi đầu mới nào đang chờ đợi ở phía trước?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button