Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá Bài Death

Trải Bài Tarot – Lá Bài Death

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Death bộ Rider-Waite Smith 다운로드. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Death và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình 다운로드.

Trải Bài Tarot - Lá Bài Death 2

1 다운로드. Bộ xương: Điều gì chỉ là tạm thời?

2 다운로드. Áo giáp: Điều gì bảo vệ tôi?

3 다운로드. Chiến mã: Điều gì giúp tôi vận động?

4 심즈 4 스킨 다운로드. Xác chết của vị vua: Điều gì bị lật đổ?

5 다운로드. Đứa trẻ đang cầu nguyện: Ai đang lắng nghe?

6 아이 필 프리티 자막 다운로드. Đức giám mục: Đạo lý và tôn giáo đóng vai trò gì trong cuộc sống của tôi?

7 다운로드. Tháp đôi: Điều gì đã được xây dựng?

8 다운로드. Mặt trời mọc: Khởi đầu mới nào đang chờ đợi ở phía trước?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close