Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Devil

Trải Bài Tarot – Lá Bài The Devil

Trải bài này dựa trên hình ảnh lá bài The Devil bộ Rider-Waite Smith. Mỗi câu hỏi ứng với từng chi tiết trong lá bài.

Rút riêng lá the Devil và đặt ở trung tâm trải bài, sau đó tiếp tục rút bài trải ra như trong hình.

Trải Bài Tarot - Lá Bài The Devil 4

1. Ngôi sao 5 cánh ngược – Bạn khác biệt như thế nào?

2. Cử chỉ bàn tay – bạn bị lừa dối ở điểm nào?

3. Cặp tình nhân – Bạn đang lấn lướt/điều khiển ai?

4. Sự khỏa thân – Bạn dễ tổn thương nhất ở điểm nào?

5. Dây xích – Điều gì trói buộc bạn?

6. Ngọn đuốc – Niềm đam mê nào đốt cháy trái tim bạn?

7. Cánh dơi – Thứ gì đã trở nên hư hỏng?

8. Sừng – Bản năng thú tính dẫn dắt bạn đến đâu?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

 

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button