Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Người Yêu Tương Lai

Trải Bài Tarot – Người Yêu Tương Lai

Ai là người yêu của bạn trong tương lai? Thử liếc qua tương lai và khám phá xem ai sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn – hay là người ấy đã có mặt ở đây từ trước?

Bắt đầu chuyến tàu lượn siêu tốc tình yêu nào (´ε )

Trải Bài Tarot - Người Yêu Tương Lai 4

1. Ai là người yêu tương lai của tôi?

2. Người đó đã xuất hiện trong cuộc đời tôi chưa?

3. Điều gì báo hiệu tôi biết khi tôi gặp được người đó?

4. Làm sao để người đó thân thiết với tôi hơn?

5. Chúng tôi sẽ đối xử tốt với nhau không?

6. Người đó có mở ra cho tôi một thế giới mới?

7. Chúng tôi có ở bên nhau dài lâu không?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Back to top button