Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bạch Dương

Cách Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bạch Dương

Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Bạch Dương 4

1. Tôi cần bộc lộ điều gì trong lúc này?

2. Tôi dẫn dầu người khác như thế nào?

3. Tôi bướng bỉnh như thế nào?

4. Tôi đòi hỏi điều gì ở bản thân?

5. Tham vọng sẽ đưa tôi đến đâu?

6. Khi nào tôi gây được ấn tượng nhất?

7. Tôi can đảm như thế nào?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button