Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Tôn kính tổ tiên

Việc tôn thờ tổ tiên là một phần thưởng lớn cho những trải nghiệm tâm linh 다운로드. Thấu hiểu mạng lưới của sự sống, chúng ta được kết nối tới những điều lớn lao hơn cả đích đến trong cuộc đời chúng ta 다운로드. Trải bài này được truyền cảm hứng từ những người đã sống trước bạn.

Trải Bài Tarot – Tôn kính tổ tiên

Hãy rút một lá bài cho mỗi tổ tiên bạn muốn vinh danh – số lượng tuỳ thuộc vào bạn 프리미어 프로 cs5 다운로드. Trong trải bài này, ba tổ tiên được nhắc đến. Những lá đại diện cho tổ tiên của bạn nên được lật ngửa và phần còn lại nên nằm sấp và lật chúng lên lần lượt khi bạn giải bài 작은 사랑의 멜로디 다운로드.

Trải Bài Tarot - Tôn kính tổ tiên 2

 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ 다운로드?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào 스프링 한글파일 다운로드?
 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ 다운로드?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào 의천도룡기 2019 한글 다운로드?
 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ 다운로드?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào 다운로드?
 4. Di sản kế thừa của gia đình tôi là gì?
 5. Làm thế nào để tôi thể hiện sự kính trọng với nó?

______________

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close