Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Tôn kính tổ tiên

Việc tôn thờ tổ tiên là một phần thưởng lớn cho những trải nghiệm tâm linh. Thấu hiểu mạng lưới của sự sống, chúng ta được kết nối tới những điều lớn lao hơn cả đích đến trong cuộc đời chúng ta. Trải bài này được truyền cảm hứng từ những người đã sống trước bạn.

Trải Bài Tarot – Tôn kính tổ tiên

Hãy rút một lá bài cho mỗi tổ tiên bạn muốn vinh danh – số lượng tuỳ thuộc vào bạn. Trong trải bài này, ba tổ tiên được nhắc đến. Những lá đại diện cho tổ tiên của bạn nên được lật ngửa và phần còn lại nên nằm sấp và lật chúng lên lần lượt khi bạn giải bài.

Trải Bài Tarot - Tôn kính tổ tiên 2

 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào?
 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào?
 1. Đại diện cho tổ tiên
 2. Thông điệp của họ?
 3. Tôi có thể thể hiện sự kính trong như thế nào?
 4. Di sản kế thừa của gia đình tôi là gì?
 5. Làm thế nào để tôi thể hiện sự kính trọng với nó?

______________

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close