Tarot Tổng Hợp

Trải Bài Tarot – Trò Chuyện Với Tổ Tiên

Nếu có dịp, bạn có muốn nói chuyện với tổ tiên của mình không? Thông qua thế giới tâm linh bằng tarot, cuộc hội thoại với mọi chỉ dẫn, thiên thần và ông bà đã khuất sẽ dần nảy ra giữa ngọn nến lung linh và các lá bài. Hãy dùng trải bài này để chuyện trò với những thành viên trong gia đình đã sống đời trước.

Trải Bài Tarot – Trò Chuyện Với Tổ Tiên

Xếp các bài theo hình cây phả hệ.

Trải Bài Tarot - Trò Chuyện Với Tổ Tiên 4

  1. Tôi đang nói chuyện với ai?
  2. Năng lực nào được phát triển trong dòng họ/gia đình tôi?
  3. Thách thức (hoặc bài học) nào bao trùm lên dòng họ/gia đình tôi?
  4. Tôi được kế thừa điều gì?
  5. Những người đã khuất mong đợi gì ở tôi?
  6. Làm thế nào để tôi có thể tận dụng được những thứ được thừa hưởng?
  7. Tôi phải làm gì?

__________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tham Khảo Kinh Nghiệm Đọc Bài Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button