Tarot Tổng Hợp

Two of Swords – Animism Tarot

Two of Swords: The Panther – Báo đen

м2

Nó có thể không thấy những gì ở phía trước, nhưng linh tính mách bảo nó. Việc nó bị mù sẽ kéo nó đi xuống. Nó biết rằng vẫn còn cách khác để nhìn; vậy nên Nó tin vào trực giác của bản thân trước khi tiếp tục hành động.

The Panther: Lòng dũng cảm, sự cảnh giác, sự bảo vệ, sự tái sinh, sự tự lập, trực giác.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button