Tarot Tổng Hợp

Two of Wands – Animism Tarot

Two of Wands – The Giraffe – Hươu cao cổ

ж2

Nó mở to mắt và thu quan mọi thứ, mọi chi tiết trên thế giới đang vây lấy nó, nó thấy hết. Nó sẽ chuẩn bị sẵn sàng, vì nó biết đây là thời điểm để lựa chọn cho nó con đường, là thời điểm mà nó làm chủ mọi thứ, làm chủ thế giới của nó. Bây giờ chính là lúc nó hưởng mọi di sản nó có.

The Giraffe: Sự sáng tạo, sự thông tỏ, trí thông minh, sự cảnh giác, sự kiên nhẫn, sự cân bằng.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Related Articles

Trả lời

Back to top button