Tarot Tổng Hợp

Bộ Bài Victorian Fairy Tarot – Sách Hướng Dẫn

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Victorian Fairy Tarot

 

Hãy giải quyết những vấn đề hàng ngày của bạn và tiếp nhận những món quà tri thức tinh thần khi bước vào thế giới tiên huyền diệu 다운로드. Bộ bài Victorian Fairy Tarot kết hợp sự lãng mạn và thanh lịch của thời đại Victoria với hình ảnh tiên huyền bí, và minh triết của tarot hy 신문 명조. Đi cùng chuyến hành trình của bạn là một cuốn sách hướng dẫn chi tiết, sẻ chia kiến thức về tiên, giải nghĩa các lá bài, và chỉ dẫn bạn cách đọc hiểu được chúng 말랑말랑 코딩여행. Bộ bài tarot tuyệt đẹp theo chuẩn Rider Waite Smith (RWS) này lý tưởng cho người mới bắt đầu tarot hay cả những người xem tarot kinh nghiệm 다크룸 다운로드.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài 강철강.

Bộ Ẩn Chính

Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 2 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 3 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 4 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 5
 0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 6 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 7 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 8 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 9
 4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 10 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 11 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 12 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 13
8 – Strength 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Justice
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 14 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 15 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 16 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 17
12 – The Hanged Man 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 18 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 19 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 20 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 21
16 – The Tower 17 – The Stars 18 – The Moon 19 – The Sun
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 22 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 23    
20 – Judgment 21 – The Worlds    

Bộ Spring (Wands)

Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 24 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 25 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 26 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 27
Ace of Spring 2 of Spring 3 of Spring 4 of Spring
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 28 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 29 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 30 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 31
5 of Spring 6 of Spring 7 of Spring 8 of Spring
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 32 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 33 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 34 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 35
9 of Spring 10 of Spring Herald of Spring Knight of Spring
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 36 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 37    
Queen of Spring King of Spring    

Bộ Summer (Cups)

Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 38 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 39 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 40 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 41
Ace of Summer 2 of Summer 3 of Summer 4 of Summer
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 42 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 43 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 44 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 45
5 of Summer 6 of Summer 7 of Summer 8 of Summer
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 46 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 47 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 48 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 49
9 of Summer 10 of Summer Herald of Summer Knight of Summer
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 50 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 51    
Queen of Summer King of Summer    

Bộ Autumn (Pentacles)

Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 52 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 53 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 54 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 55
Ace of Autumn 2 of Autumn 3 of Autumn 4 of Autumn
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 56 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 57 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 58 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 59
5 of Autumn 6 of Autumn 7 of Autumn 8 of Autumn
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 60 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 61 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 62 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 63
9 of Autumn 10 of Autumn Herald of Autumn Knight of Autumn
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 64 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 65    
Queen of Autumn King of Autumn    

Bộ Winter (Swords)

Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 66 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 67 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 68 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 69
Ace of Winter 2 of Winter 3 of Winter  4 of Winter
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 70 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 71 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 72 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 73
5 of Winter 6 of Winter 7 of Winter 8 of Winter
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 74 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 75 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 76 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 77
9 of Winter 10 of Winter Herald of Winter Knight of Winter
Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 78 Bộ Bài Victorian Fairy Tarot - Sách Hướng Dẫn 79    
Queen of Winter King of Winter    

Bài Victorian Fairy Tarot – Gary A 자바 sftp 다운로드. Lippincott

Sách Victorian Fairy Tarot – Lunaea Weatherstone

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close