Tarot Tổng Hợp

Wheel of Fortune – Animism Tarot

Wheel of Fortune – The Orb Weaver Spider – Nhện công

10

Đây là một chú chim dồng dộc của thời gian và số phận. Mọi mối đe dọa đều có nguyên do. Mọi sự liên kết đều có
mục đích của chúng. Mọi sự dịch chuyển đều tạo nên chấn động. Nó hiểu sự cân bằng: Sự đe dọa và quỵ ngã đều có thể vực dậy, và dù cho có chưa hoàn thành, nó vẫn có thể tái sinh lại, thậm chí là hơn bất cứ lúc nào.

The Spider: số phận, sự thông thái, sự tái sinh, sự cân bằng, sự sáng tạo, sự kiến thiết.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close