Tổng Hợp Review

Theo quy định mức phạt quá tải cầu đường là bao nhiêu

Mức phạt quá tải cầu đường là bao nhiêu?

Theo quy định mức phạt quá tải cầu đường là bao nhiêu? là thắc mắc có nhều người khi đang lưu thông trên đường bộ. Quá tải rất dễ xảy ra khi bạn không quản lý tối khối lượng hàng hóa trên xe. Và khi vi phạm bạn cũng cần biết rõ mức phạt để thực hiện theo đúng phát luật. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cho bạn rõ ràng về mức phạt quá tải cầu đường để bạn có thể năm bắt.

Theo quy định mức phạt quá tải cầu đường là bao nhiêu?

  • Trường hợp quá tải cầu đường trên 10% đến 20%: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Chỉ trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
  • Trường hợp quá tải cầu đường trên 20% đến 50%: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
  • Trường hợp quá tải cầu đường trên 50% đến 100%: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
  • Trường hợp quá tải cầu đường trên 100% đến 150%: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.
  • Trường hợp quá tải cầu đường trên 150%: Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng. Trừ trường hợp có Giấy phép lưu hành còn giá trị sử dụng.

Đặc biệt, không chỉ bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm còn sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Buộc phải hạ phần hàng quá tải, dỡ phần hàng quá khổ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng tại nơi phát hiện vi phạm. Trường hợp nếu gây hư hại cầu, đường buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra.

Qua bài viết trên đây, bạn đã có thể nắm rõ theo quy định mức phạt quá tải cầu đường là bao nhiêu. Từ đó có thể có thể nghiêm túc thực hiện.

Trường hợp quá tải cầu đường trên 10% đến 20%: Phạt tiền từ 2?Trường hợp quá tải cầu đường trên 20% đến 50%: Phạt tiền từ 3.Trường hợp quá tải cầu đường trên 150%: Phạt tiền từ 14.

Related Articles

Trả lời

Back to top button